Våra utbildningar

Kom igång med digitala lärresurser (16 tim)

Här får du använda datorn i din undervisning samtidigt som du lär dig mer om olika verktyg och bra resurser att använda i ditt dagliga arbete. Utbildningen består av 4 halvdagspass med ca 2 veckors mellanrum och hålls på deltagarnas skola i grupper om 15 personer. (Naturligtvis kan skolan boka utbildning för flera grupper.) Mellan varje pass har kursdeltagarna möjlighet att använda verktygen i sin egen undervisning i en övningsuppgift. Uppgifterna anpassas efter deltagarens egen undervisningsplanering Kursledaren handleder och håller deltagaren med personlig support under hela utbildningstiden.
Är du Intresserad? Kontakta: sara.nystrom@learnify.se.

Didaktisk design för digitala lärmiljöer (40 tim)

Under kursen bildar ni olika designteam (3-5 personer) som planerar och producerar ett undervisningsmaterial tillsammans, det kan vara ett lektionsmoment eller flera lektioner som ni genomför i era respektive klasser och utvärderar tillsammans. Det kan vara i form av ett Flipped Classroom, en laborationsblogg eller bokblogg mm. Det kan också ingå som en del i en större kursplats som kan förstärka ert tryckta läromedel.

Kursen erbjuder verktyg och workshops för att öka din mediekompetens. I det kollegiala lärandet ökas möjligheten även till fördjupad kompetens inom ämne och didaktik. Som kurslitteratur använder vi delar ur Didaktikens verktyg producerad av UR samt UNESCOS ramverk för utbildning av pedagoger i medie- och informationskunnighet (MIK)

Kursen pågår under en termin och omfattar 40 timmar som startar med två dagars campus och avslutas med diplomseminarium där alla team presenterar sina resultat och planerad fortsättning. Mellan dessa fysiska möten erbjuds två kurstillfällen via Adobe Connect samt handledning och stöd av en reflekterande vän i varje designteam.
Är du Intresserad? Kontakta: sara.nystrom@learnify.se.

×
×
×
×
×
×
×
×