Öppna ett digitalt klassrum

Digitala klassrum med allt på ett och samma ställe för dig och dina elever!

Lärmaterial, diskussionsplats, utrymme för skapande, en dedikerad blogg och dessutom inlämningsfunktionalitet, där pedagogen enkelt kan jobba med formativ bedömning.

Hur gör andra?

På Smedshagsskolan i Stockholm har lärarna i år 6-9 lagt upp en kursplats för varje klass. Samtliga undervisande lärare kan redigera och administrera kursplatserna. Det är alltså enkelt lägga till material för respektive undervisningsämnen, hantera inlämningar av läxor och uppgifter och lägga upp information till klassen i lärarbloggen.  På så vis samlas allt material eleverna kan tänkas behöva på ett och samma ställe. Via kursplatsens vägg kan eleverna kommunicera med varandra och sina lärare och de kommer alltid åt lärmaterialet oavsett var de befinner sig någonstans.

Tips och exempel

Ladda ner appen Learnify från App Store. Dina elever kan då bära med sig kursplatser och material i fickan, var de än går.
Låt eleverna arbeta tillsammans via en gruppsida i Learnify, där de kan skapa digitalt material tillsammans, diskutera och blogga om sitt arbete Det blir ett fantastiskt underlag för din bedömning.
Lägg upp en kursplats för ett ämne för ett helt stadium, tex skolår 4-6. Det blir lätt för eleverna att hitta material för att fördjupa sig eller repetera ett visst område.
×
×
×
×
×
×
×
×