Hitta och skapa lärresurser

Använd lärmaterial

Sök bland över 30 000 öppna lärresurser, skapade av andra pedagoger. Allt är kopplat till kursplanerna och du kan använda materialet direkt tillsammans med dina elever.


Atombombens historia

Statskicket i Sverige

Instrument

Skapa eget material

Med de lättanvända verktygen i Learnify kan du skapa eget digitalt lärmaterial. Och varför inte göra det tillsammans med kollegan? Ett bildsökningsverktyg anpassat för skolan, mallar för interaktiva övningar, verktyg för video- och ljudinspelning samt möjligheten att enkelt klippa in filmer från till exempel UR, YouTube och Filmoteket.

Planering och samarbete kollegor emellan

Har ni svårt att hitta planeringstid tillsammans? Det går utmärkt att vara flera författare som arbetar samtidigt på samma material. Hjälps åt att skapa ett större material för ett ämnesövergripande arbetsområde – det blir ännu enklare med Learnifys verktyg. Du och dina kollegor kan till och med jobba med att lägga in material på en och samma sida samtidigt!

Låt eleverna skapa materialet

Man lär sig sällan så bra som när man får förklara något för andra. Eleverna har tillgång till precis samma verktyg som du har och de kan också använda sig av det öppna material som finns i biblioteket!

Tips och exempel

Flippa klassrummet - låt eleverna ta till sig genomgångar via filmer mm hemma och använd istället tiden i skolan till problemlösning, experiment, grupparbeten osv.
Låt eleverna skapa bilder, scanna in dem om de är gjorda på papper och spela in berättelser till sina bilder och därmed skapa en digital berättelse direkt på Internet
Ge eleverna i uppgift att göra lärresurser till varandra - tilldela dem ett område som de ska skapa en digital lärresurs om, som deras klasskompisar sedan kan studera.
×
×
×
×
×
×
×
×