Blogga

Som kanal mellan skola och hem

Linda Ahlström på Karlbergsskolan i Stockholm, startade en blogg i sin årskurs etta, som hon var klassföreståndare för. Hon började blogga för att hon ville hitta en ny kanal för att nå ut till klassens vårdnadshavare. Bloggandet synliggör arbetet som pågår i klassen, både elever och deras vårdnadshavare får en tydligare bild av lärandet. Även eleverna bidrar till bloggen. De kommenterar inläggen som Linda skriver, samt ger återkoppling på hur dagen har varit. Kommentarerna på inläggens innehåll bidrar till spännande diskussioner i klassrummet. Bloggen har bidragit till att elevernas vårdnadshavare har blivit mer delaktiga i elevernas arbeten och framsteg. Även Lindas relation med vårdnadshavarna har stärkts via bloggen.

Olika typer av bloggar

  • Skolblogg eller klassblogg som drivs av en vuxen på skolan och som visar föräldrarna barnens vardag. Här kan man även lägga in veckobrev - vilket brukar vara mycket uppskattat av målsmännen.
  • Ämnesblogg i t.e.x. Ma/NO, där eleverna förklara hur saker fungerar eller lägger upp inspelningar av experiment. 
  • Läxblogg, här finns alltid aktuell information om vilka läxor eleverna har eller vilka uppgifter som ska lämnas in när. Många elever har någon form av smartphone och har därmed alltid uppdaterad information om läxor och inlämningsuppgifter i fickan.

Blogga tillsammans med en annan skola och dela erfarenheter och upplevelser. Varför inte med en skola i ett annat land som språkträning och för att få förståelse för varandras kulturer och förutsättningar.

På bara tre klick i Learnify har du skapat en blogg som låter dig använda ytterligare ett digitalt verktyg för din undervisning.

"Att hålla en aktiv blogg i liv behöver inte ta mer än tio till femton minuter om dagen, och Learnify är ett utmärkt verktyg att använda i sitt bloggande.” Linda Ahlström, Karlbergsskolan

Tips och exempel

Kolla in Sjöstadsskolans informationsbloggar
Använd en blogg för att öppet diskutera frågor eller påstående som 5B i Luleå
Bokblogga tillsammans med dina elever – låt dem sprida sina läsupplevelser till många fler!
×
×
×
×
×
×
×
×