Övning - Längdgrad och breddgrad

Gradnät 1.png

Vilken breddgrad och längdgrad ligger punkterna på?

Kryssa i vilken position som stämmer för punkt A på kartan.
90 N, 110 V
50 N, 110 V
50 V, 110 N
80 N, 70 Ö

Kryssa i vilken position som stämmer för punkt B på kartan.
10 S, 60 V
60 N, 60 Ö
10 N, 60 V
50 Ö, 70 N

Kryssa i vilken position som stämmer för punkt C på kartan.
80 Ö, 30 N
40 S, 60 Ö
60 N, 40 V
60 N, 40 Ö

Kryssa i vilken position som stämmer för punkt D på kartan.
20 S, 40 V
10 N, 20 Ö
40 N, 20 Ö
10 S, 20 Ö

Kryssa i vilken position som stämmer för punkt E på karta.
60 S, 90 Ö
60 N, 90 V
60 N, 90 Ö
60 Ö, 90 V

Kryssa i vilken position som stämmer för punkt F på kartan.
50 S, 100 Ö
50 S, 100 V
80 N, 100 Ö
50 S, 50 V

Kryssa i vilken position som stämmer för punkt G på kartan.
160 Ö, 30 S
160 V, 30 S
30 N, 160 Ö
30 N, 70 V

x:55 y:450 690x1195