X

Glömt ditt lösenord?

Skapa lärande
Nå målen för digital kompetens med Learnify
Skapa
Skapa
Dela
Dela
Samarbeta
Samarbeta
Lär känna Learnify-sviten
Skapa
Free form
circles-new2 Created with Sketch.
Fast Track
circles-new2 Created with Sketch.
Dela
Biblioteket
circles-new2 Created with Sketch.
Mina sidor
circles-new2 Created with Sketch.
Böcker
circles-new2 Created with Sketch.
Filmer
circles-new2 Created with Sketch.
Samarbeta
Bloggar
circles-new2 Created with Sketch.
Kursplatser
circles-new2 Created with Sketch.
Utbildningar
Bli en Learnifyer

Utöka din digitala kompetens och bli expert på att bygga digitala lärmaterial

Verktyg för digital kompetens

Kom igång med att skapa digitalt lärmaterial och lättjobbade samarbetsverktyg

Vad är bra lärande för dig?
Stories

“För att det är roligare att lära sig med mer innehåll än vanliga böcker”

- Tilde, elev på Rödabergsskolan

“Om jag missar en lektion är det så enkelt att komma ikapp. Allt finns ju på Learnify.”

- Sofia, elev på
Södra Ängby skola

”Learnify är som ett smörgåsbord av pedagogiska möjligheter”

- Maria Törnkvist, lärare på
Örnässkolan

Vilken plan passar dig?
Gratis
  • Skapa och spara material
  • Publicera i biblioteket
  • Mina sidor
  • Bloggar
  • Kursplatser (prova-på)
Premium
  • PUL(GDPR) -avtal samt telefon och mailsupport.
  • Verktyg så att både elever och lärare kan skapa eget material och även blanda från mängder av källor.
  • Samarbetsverktyg för grupparbeten och uppföljning.
  • Integration med andra system för samordnad inloggning.
  • Den administrativa och tekniska kapaciteten för att hantera URs program genom Learnify.
Add

Lägg till våra extratjänster

Böcker - ett helt digitalt skolbibliotek från ElibU, med 15 000 titlar. Strömmande e-böcker tillåter hela skolan att läsa samma bok samtidigt, på alla typer av enheter.

Filmer - över 3 000 titlar från våra filmproducenter, Filmnavet, Filmoteket och Film och Skola. Utbildnings-, spel-, kort- och dokumentärfilmer inom alla skolämnen och för alla åldrar.

En liten tillbakablick
2000-
2008-
2010-
2015
2016
2018

2000
Den första “Packagern” byggs. Ungefär som utforskaren i Windows men här delar du upp digitala utbildningar i “nuggets” och kan bygga om din utbildning med drag-n-drop.

2002
Nationellt centrum flexibelt lärande (CFL) använder Packagern i projektet Gymnasiet på internet.

2003
Grundskolan vill också vara med tjänsten byter namn till Kursnavet. Flera kommuner och skolmyndigheter är intresserade av att hänga på och bidra med kursmaterial.

2004
Tillsammans med Stockholms stad, Lärarhögskolan, KTH och Huddinge kommun grundar vi Digitala Akademin - ett nätverk helt utan vinstintressen. Syftet med Digitala Akademin är att stödja användningen av digitala lärresurser i skolan. Detta sker genom att visa på goda exempel, lärarfortbildning samt att stimulera att lärare delar med sig av sina digitala material och erfarenheter. Läs mer här!

2008
De utvecklande skolmyndiheterna läggs ner. Vi ombeds av tillförordnad General direktör att ta över Kursnavet med allt material. Materialet läggs öppet så att alla som vill kan ladda ner. Efter flera långa diskussioner blev vi övertygade. Vi gillar att arbeta med skolutveckling och tycker att det är bland det viktigaste som finns!

2009
Learnify bildas och sätter till att börja med upp gratistjänsten Kunskapsnavet. Nära samarbete med kommuner i Stockholmsområdet och i Västernorrland.

2010
Learnify lanseras officiellt på konferensen Framtidens Lärande i april 2010.

Vi skriver också avtal med Stockholms stad och Västernorrlands kommuner, vilket ger alla lärare och elever i både grundskola och gymnasium tillgång till Learnify och vi får över 100 000 användare.

Vi drar också igång vår utbildningsverksamhet - ett utbildningskoncept på 4 halvdagar, där pedagoger jobbar tillsammans med att ta fram digitalt lärmaterial och dela detta med varandra. Stockholms stad, Enköping, Håbo, Örnsköldsvik och Karlskoga är de första kommunerna där pedagoger får möjligheten att delta i denna utbildning.

2011
Allt material har kopplas till den nya läroplanerna, verktygen har förbättrats och vi har precis tagit fram våra samarbetsverktyg - Bloggar och Kursplatser.

Learnify anlitas av Skolverket för att driva och utveckla plattformen för pilotprojektet PIM-Lab, där deltagarna bygger sina digitala lärmaterial med våra verktyg och sedan delar dem med hela skolsverige.

Vi har nu utbildat över 4000 pedagoger i vår grundutbildning Digitala lärresurser för pedagoger, samt vår fördjupningsutbildning Didaktisk Design för digitala lärmiljöer.

Learnify uppdateras med nytt utseende och nya verktyg - “Nya lärresurser” går helt ifrån Flash och vi jobbar vidare på att våra användare ska kunna arbeta på vilken mobil enhet som helst.

Vi får också förmånen att börja arbeta tillsammans med några av Sveriges mest kända studieförbund - Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet.

Learnify intensifierar samarbetet med EIT InnoEnergy (15 tekniska Universitet i Europa och 12 stora internationella företag) för att ta fram framtidens utbildningslösningar. The Repository, tas fram i en första version. Det är Learnify som utvecklas med mer författarverktyg, samarbetsfunktioner, utökad metadata mm. Målet är "challengebased och student centered learning" på Universitetsnivå.

Editorn lanseras!

Tack vare ett nära samarbete med vårt moderbolag ContentoWassum kan vi nu erbjuda de allra bästa verktygen från en av e-learningvärldens främsta aktörer till alla våra användare i skolor och utbildningsinstitutioner.

Vi arbetar tillsammans med 15 universitet över hela Europa, för att vidareutveckla vårt sätt att arbeta med skapande av lärmaterial. Vi tycker fortfarande att skolutveklcing och lärande är det viktigaste som finns.

Välkomna till oss!

Villkor

Learnify bygger på att användarna gemensamt utvecklar och laddar upp materialet som tjänsten tillhandahåller. Allt material som laddas upp är tillgängligt för andra användare som kan använda det i enlighet med den licens Du väljer för materialet.

De stora mängder information som därmed laddas upp medför också stora krav på användarna. Det är bara sådant material som Du ensam har upphovsrätt till som får laddas upp och det är Du själv som ansvarar för att materialet inte gör intrång i annans rättigheter och för att materialet inte på annat sätt är olagligt. Brott mot till exempel upphovsrättslagen kan medföra såväl skadestånds- som straffansvar.

Learnify förbehåller sig rätten att omedelbart, utan att först kontakta den som laddat upp materialet, ta bort material som Learnify misstänker gör intrång i någon annans rättighet eller som på annat sätt enligt Learnify kan vara olagligt eller olämpligt. Learnify kan även komma att stänga av användare som laddar upp otillåtet material.

Som tillhandahållare av material i Learnify får Du välja vilken licens Du vill att materialet ska omfattas av. Learnify arbetar med två olika licenser för användarmaterial, som båda är s.k. Creative Commons-licenser.

Erkännande-IckeKommersiell 2.5
cc-by-nc.png
Klicka här för att ta del av licensen i dess helhet.

Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar 2.5
cc-by-nc-nd.png
Klicka här för att ta del av licensen i dess helhet.

När du använder material som andra laddat upp i Learnify så innebär det att Du bara har rätt att använda materialet om Du följer de villkor som gäller. Vilka villkor som gäller ett enskilt material kan du läsa under fliken sidinställningar. Att använda upphovsrättsskyddat material felaktigt kan leda till skadeståndsskyldighet och/eller straffansvar.

Om Du upptäcker material i våra databaser som Du misstänker bryter mot upphovsrätten så vill vi att du anmäler det på fliken Rapportera.

Annan licens

Förlag och andra innehållsproducenter som tar betalt för sitt material använder licensformen "Annan licens". I denna licensform får innehållsproducenten själv ange vilka användarvilkor som ska gälla för materialet i fältet beskrivning. För att begränsa möjligheten för andra användare att få tillgång till detta material får innehållsproducenten kontakta Learnify angående auktorisering och betalmodell. Kontakta Learnify på info@learnify.se eller på telefon +46 (0)8 236 700.

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna använda dig av tjänsten Learnify fordras att Learnify AB behandlar vissa personuppgifter om dig som användare. Det rör sig om ditt namn, din e-postadress, skola, kommun och roll. Din IP-adress kan även lagras i systemloggar.

Learnify AB kommer inte att använda uppgifterna för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten Learnify. Learnify AB kommer inte att överföra uppgifterna till någon annan, annat än i de fall Learnify AB utnyttjar sig av en underleverantör. I sådana fall får underleverantören enbart behandla personuppgifterna i enlighet med Learnify AB:s instruktioner.

Learnify AB lagrar dina personuppgifter så länge ditt användarkonto är aktivt. Om du inte använt ditt konto på tre år betraktas det som inaktivt. Minst en gång per år görs en genomgång av samtliga konton för att avsluta inaktiva konton. Du kan även när som helst själv avsluta ditt användarkonto. När ett användarkonto avslutas raderas de personuppgifter som är knutna till kontot. Eventuella felaktiga eller föråldrade personuppgifter kan du själv rätta direkt på ditt användarkonto. Behandlingen av dina personuppgifterna sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a) Dataskyddsförordningen EU 2016/679.

Om du själv registrerat dina uppgifter hos Learnify så är Learnify AB, org.nr. 556542-0840, personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du däremot har tillgång till tjänsten via din kommun eller företag så agerar Learnify personuppgiftsbiträde.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon +46 (0)8 236 700 eller via e-post support@learnify.se. Om du skulle ha några klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.