Erkännande-IckeKommersiell 2.5

Den här licensen innebär att Du får rätt att fritt kopiera, sprida, använda samt bearbeta, ändra, översätta och göra tillägg till materialet, så länge det inte sker huvudsakligen för att erhålla en kommersiell fördel eller någon annan typ av ekonomisk ersättning. Du får alltså inte till exempel sälja materialet vidare men det går bra att använda det i undervisning. För att få sprida exemplar av materialet måste man tänka på bland annat följande.

Klicka på bilden för att läsa den officiella beskrivningen av licensen enligt Creative Commons

Creative Commons-licens