Disposition                                       

Kronologisk disposition
När du har bestämt stoffet i din berättelse kan det vara bra att tänka igenom hur du ska komponera/disponera din text. Du kan välja att följa en kronologisk ordning där du börjar i början och slutar i slutet, för att uttrycka det enkelt.

I berättelsen om Moa skulle du då börja med bakgrunden till hur Moa börjar arbeta på banken och sluta med att hon säger upp sig.

Cirkelkompisition
Du kan också börja i slutet av berättelsen, när Moa just slutat och så låter du hela historien välla fram i ordning eller oordning.

Om du sedan avslutar berättelsen där du började brukar man tala om cirkelkomposition. Säcken knyts alltså ihop ganska effektfullt.

          
Cirklar som sitter samman; Cirkelkomposition.

Utgå från mitten
Du kan också välja att börja mitt i berättelsen i något viktigt skede, då kan du både gå fram och tillbaka i tiden.

Parallellhandling
Vissa författare använder sig av parallella historier. Texten om Moa kan till exempel skildra både Moa och hennes chef och så låta handlingarna korsas ibland.