Bli en lättläst politiker!

x:75 y:50 630x35
cirkelform_4.png
x:55 y:25 680x85
staende_gif_vit.gif

Till utbildningen >

Vår utbildning "Bli en lättläst politiker" är öppen för alla. Här kan lokalpolitiker och andra intresserade lära sig grunderna i att skriva lättläst svenska.


De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte. Det finns väldigt få lättlästa texter om lokal politik. Det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på. Läs mer om det här!


Vi vill bidra till den demokratiska utvecklingen i Sverige och till rättigheterna i Funktionsrättskonventionen. Därför gör vi den här utbildningen.


Du behöver inget inlogg, det är bara att sätta igång.

OBS! Utbildningen fungerar bäst i Google Chrome eller Internet Explorer.


Välkommen!


Nina Larsson
Förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan

Innehåll:

Välkommen - börja här!
1. Vad är lättläst?
2. Vem behöver lättläst?
3. Hur gör man?
4. Passa dig för passiv form!
5. Skriv som en journalist – Vad är grejen?
6. Rekvisita - 100-lapp som kognitivt stöd för att förklara jobbskatteavdrag
7. Om att stryka
8. Skippa siffrorna eller sätt dem i ett sammanhang
9. Tillgänglig formgivning
10. Vanligaste frågorna om ditt parti
11. Avslutande råd
12. Länkar till kursdokument
13. Utvärdering - dina synpunkter till oss!
14. Om Ylva Bjelle 
15. Om Studieförbundet Vuxenskolan

NinaL.jpg