Fältbussar

LTi_drives_faltbuss.png

Fältbussar används inom industri och liknande för kommunikation mot utrustning för styrning och övervakning. Det finns flera olika typer, standarder och kabeltyper för fältbussar men man går mer och mer över till att använda Ethernet även för detta ändamål.

Innan fälbussen fanns användes vanlig seriell kommunikation (RS232). Man var då tvungen att ha en separat kabel till varje enhet som skulle styras och oftast även en dator.

I ett system med fältbuss har man istället en och samma anslutning mot maskinerna och de enheter som skall styras. Precis som på att datanätverk. Genom fältbussen kan man kommunicera med alla de anslutna enheterna. Enheterna kan även kommunicera med varandra via fältbussen.

 

Den nyaste fältbussen är Ethercat, där man använder Ethernet ända fram till enheterna

smokenet.jpg
x:35 y:630 695x385

Exempel på vanliga fältbussar:

Foundation Fieldbus

PROFIBUS

DeviceNet

CanOpen

EtherCat

x:35 y:481 480x135