Villkor

Som användare av Learnify godkänner du att Learnify hanterar dina personuppgifter.

Learnify bygger på att användarna gemensamt utvecklar och laddar upp materialet som tjänsten tillhandahåller. Allt material som laddas upp är tillgängligt för andra användare som kan använda det i enlighet med den licens Du väljer för materialet.

De stora mängder information som därmed laddas upp medför också stora krav på användarna. Det är bara sådant material som Du ensam har upphovsrätt till som får laddas upp och det är Du själv som ansvarar för att materialet inte gör intrång i annans rättigheter och för att materialet inte på annat sätt är olagligt. Brott mot till exempel upphovsrättslagen kan medföra såväl skadestånds- som straffansvar.

Learnify förbehåller sig rätten att omedelbart, utan att först kontakta den som laddat upp materialet, ta bort material som Learnify misstänker gör intrång i någon annans rättighet eller som på annat sätt enligt Learnify kan vara olagligt eller olämpligt. Learnify kan även komma att stänga av användare som laddar upp otillåtet material.

Som tillhandahållare av material i Learnify får Du välja vilken licens Du vill att materialet ska omfattas av. Learnify arbetar med två olika licenser för användarmaterial, som båda är s.k. Creative Commons-licenser.

Erkännande-IckeKommersiell 2.5

Klicka här för att ta del av licensen i dess helhet.


Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar 2.5

Klicka här för att ta del av licensen i dess helhet.

När du använder material som andra laddat upp i Learnify så innebär det att Du bara har rätt att använda materialet om Du följer de villkor som gäller. Vilka villkor som gäller ett enskilt material kan du läsa under fliken sidinställningar. Att använda upphovsrättsskyddat material felaktigt kan leda till skadeståndsskyldighet och/eller straffansvar.

Om Du upptäcker material i våra databaser som Du misstänker bryter mot upphovsrätten så vill vi att du anmäler det på fliken Rapportera.

Annan licens

Förlag och andra innehållsproducenter som tar betalt för sitt material använder licensformen "Annan licens". I denna licensform får innehållsproducenten själv ange vilka användarvilkor som ska gälla för materialet i fältet beskrivning. För att begränsa möjligheten för andra användare att få tillgång till detta material får innehållsproducenten kontakta Learnify angående auktorisering och betalmodell. Kontakta Learnify på info@learnify.se eller på telefon +46 (0)8 236 700.