Stam-blad-diagram

Ett annat sätt att presentera ett material som är ett mellanting mellan tabell och diagram är stam-blad-diagrammet.

Vid en undersökning av längden hos 25 värnpliktiga fick man följande resultat. Måtten är i cm.

178  167  185  159  172

174  188  158  164  176

182  193  168  175  170

180  197  161  177  186

179  190  175  182  177

Vår uppgift är att göra ett stam-blad-diagrammet.

Första steget är att grovsortera materialet. Alla värden som börjar på 15 blir en grupp, de som börjar på 16 en och på samma sätt med 17, 18 och 19.

Dessa tal kallas stammar och sätts till vänster om ett lodrätt streck.

Värdet 170 skrivs så här:17 | 0

17 är stam och 0 är blad.

Fyller vi på med värdet 172 får vi: 17 | 0 2

När alla värden placerats ser stam-blad-diagrammet ut så här:

15 | 9 8

16 | 7 4 8 1

17 | 8 2 4 6 5 0 7 9 5 7

18 | 5 8 2 0 6 2

19 | 3 7 0

Nu finsorterar vi och får:

15 | 8 9

>16 | 1 4 7 8

17 | 0 2 4 5 5 6 7 7 8 9

18 | 0 2 2 5 6 8

19 | 0 3 7

Stam-blad-diagrammet är färdigt.

Ur diagrammet kan man till exempel avläsa att:

-

Största värdet är 197 cm.

-

Minsta är 158 cm.

-

4 värnpliktig har en längd mellan 160 cm och 170 cm.