Förenkla uttryck

När man förenklar ett uttryck möter man ofta parenteser som man vill eliminera. Vi ska lära oss några regler för vad som gäller då man vill ha bort en parentes.

Regel 1:

En parentes med ett plustecken framför kan utan vidare tas bort.

Exempel 1: Förenkla uttrycket (3x + 7) + (2x - 4)

Lösning:

Ta bort parenteserna direkt

3x + 7 + 2x - 4

Ordna termerna

3x + 2x + 7 - 4

Addera x-termerna

5x + 7 - 4

Slå ihop taltermerna

5x + 3

Svar: 5x + 3

En parentes som föregås av ett minustecken kan inte utan vidare tas bort. Gör man det måste man samtidigt byta tecken på termerna inom parentesen.

Regel 2:

Tas en parentes, som föregås av ett minustecken, bort ska man samtidigt byta tecknen på termerna inom parentesen.

Exempel 2: Förenkla uttrycket (6x + 8) - (4x + 3)

Lösning: Här har vi båda fallen. Vi förenklar dem i tur och ordning och börjar med den första parentesen och sedan den andra parentesen.

Ta bort första parentesen direkt: 

6x + 8 - (4x + 3)

Ta bort andra parentesen och byt tecken

6x + 8 - 4x - 3

Ordna termerna

6x - 4x + 8 - 3

Slå ihop x-taltermerna

2x + 8 - 3

Slå ihop taltermerna

2x + 5

Svar: 2x + 5

Multiplicera in i en parentes

Ett tredje fall har man när parentesen föregås av en multiplikation. Då ska man utföra multiplikationen först och därefter tar man bort parentesen. Vi kan formulera en tredje regel.

Regel 3:

Innan man tar bort en parentes som föregås av en multiplikation, ska man utföra multiplikationen. Man multiplicerar då in talet eller variabeln till varje term i parentesen. De vanliga teckenreglerna gäller.

Exempel 3: Förenkla uttrycket 6 × (2x - 3)

Lösning:

Multiplicera in 6 till varje term: 

6 × 2x - 6 × 3

Förenkla

12x - 18

Svar: 12 x - 18

Exempel 4: Förenkla uttrycket x × (4x + 7)

Lösning:

Multiplicera in x till varje term: 

x  × 4x + x  × 7

Förenkla

4x2 + 7x

Svar: 4x2 + 7x

Titta på QuickTime filmer om Förenkling av uttryck.