Infernos kretsar

Dante delar in Inferno i ett slags helvetestratt med nio kretsar. Ju längre ner man hamnar i helvetet desto syndigare är man. I varje krets möter huvudpersonen och Vergilius olika syndare.

Ingången till Inferno pryds av följande verser:

GENOM MIG GÅR MAN TILL SORGESTADEN,
IGENOM MIG TILL EN PLÅGA UTAN ÄNDE,
IGENOM MIG TILL ETT FÖRTAPPAT SLÄKTE.

  RÄTTVISA DREV DEN HÖGE SOM MIG BYGGDE:
GUDOMLIG ALLMAKT OCH DEN HÖGSTA VISHET
HAR MED DEN FÖRSTA KÄRLEKEN MIG DANAT
.

ALLA DE TING SOM FÖRE MIG SKAPATS
ÄR EVIGA, OCH JAG BESTÅR FÖR EVIGT.
LÄMNA ALLT HOPP, NI SOM GÅR ÖVER TRÖSKELN.

(Ur Divina Commedia, Inferno, sång 3.)

Förräderi, Falskhet, Våld, Kätteri, Vrede, Girighet, Frosseri, Lusta, Lättja.

I den första kretsen finns de som varken varit goda eller onda, de som aldrig tar ställning eller utför något. Tristan och Isolde är dömda att vara i den andra kretsen, tillsammans med andra kärlekspar som sköna Helena och Paris. De har ägnat sig åt köttslig kärlek och inte som sig bör - hövisk kärlek. I tredje kretsen finns de som levt i överflöd och frossat. I fjärde kretsen hittar vi de giriga och snåla och i den femte kretsen finns de som besegrats av sin vrede och i den sjätte finns hedningarna, de som inte tror på Gud och som alltså är kättare. I den sjunde kretsen finns mördare och våldsmän som Alexander den store. I den åttonde kretsen hamnar de falska människor som bedragit andra. Längst ned är allt fruset till is. Här finns förrädarna och Lucifer, ett fruktansvärt monster. Här finns också de tre värsta förrädarna: Judas, Brutus och Cassius:

Ur sex ögon kom gråt, och längs tre hakor
rann tårar blandade med blodigt dregel.

I varje mun såg jag hans tänder tugga
en syndare som bråkan krossar linet,
så de tre fick utstå samma pina.

(ur Divina Commedia, Inferno sång 24)

Tretalet
Verket är skrivet på terziner (ett italienskt versmått som består av tre versrader som rimmas enligt ett mönster av aba/bcb/cdc). Komedin är indelad i tre delar (helvete, skärseld och paradis). Tretalet återkommer på flera ställen i verket. Det är ju för att ta ett exempel tre förrädare längst ner i Inferno.

Att diskutera i forum/diskussion

Vilka tre synder anser du vara de värsta i våra dagars samhälle? Motivera och sänd in till forum/diskussion. Argumentera gärna mot de andras inlägg.