Mål med studierna

Anledningarna till att man börjar läsa är lika skiftande som antalet studerande. En del vill läsa vidare på högskola och universitet, medan andra börjar läsa för att förbättra sin allmänbildning. Det är dock viktigt att komma ihåg att genom att man har olika mål, så närmar man sig också studierna på olika sätt och det är viktigt att respektera varandras mål!

Även tidigare skol- och livserfarenheter påverkar attityden till utbildningen. Har man dåliga erfarenheter från sin tidigare skolgång, så kan det t ex påverka de nuvarande studierna negativt, så det gäller att vara vaksam på varför man reagerar på ett visst sätt i studiesituationen. Det är också viktigt att komma ihåg att man som vuxenstuderande har möjlighet att utnyttja sin livserfarenhet i sin utbildning och att man kopplar ihop de nya kunskaperna, som man förvärvar, med sin livserfarenhet – det är då man kommer ihåg det man lär sig!

 

 

Lycka till med dina studier!

 

Klicka på spelaren nedan (klicka 2 gånger på "pilknappen") om du vill få texten uppläst.

 

Bakåt