Läsa och anteckna

Översiktsläsning

 

När det gäller att läsa en text, så finns det många olika metoder, beroende på vad för slags information du är ute efter. Vill du bara få en övergripande bild av ett ämne, så är översiktsläsning den bästa metoden. Då kan du läsa innehållsförteckningen och sammanfattningen i en bok, baksidestexten, kolla rubriker och bildtexter. Översiktsläsning ger dig ingen djupare förståelse i ämnet, men du får en aning om vad det handlar om.

   

Skumläsning

 

Vill du bara ha tag i någon specifik information, så är skumläsning att rekommendera. Det innebär att du mycket ytligt går igenom en text och letar efter nyckelord, som är intressanta för det du söker och först när du hittar dessa nyckelord, så börjar du läsa mer noggrant.

   

Djupläsning

Djupläsning slutligen, innebär att du läser texten mycket noggrant för att förstå det som står i texten. Du kanske antecknar och stryker under medan du läser. Du arbetar alltså aktivt med texten.

 

   

Stryka under och anteckna

 

Att stryka under och anteckna är en konst för sig. Det är viktigt att man inte stryker under för mycket i en text för då har du ingen nytta av dina understrykningar. Syftet med att stryka under är att du snabbt ska kunna hitta information, som du tycker är viktig, i en text. Det gäller alltså att stryka under nyckelord eller enstaka meningar – inte hela stycken!

Att anteckna är alltid bra. När du läser en text kan du anteckna stödord och tankar i marginalen eller på ett papper vid sidan om. När du går på handledning eller lektioner är det naturligtvis också bra att anteckna. En del föredrar att skriva hela meningar, medan andra nöjer sig med nyckelord. Båda metoderna har för- och nackdelar. Skriver man hela meningar är det lätt att man missar saker som sägs, medan om man väljer att skriva nyckelord, så är det lätt att glömma vad man egentligen menade. Det är därför viktigt att man ”följer upp” sina anteckningar och renskriver dem lite mer utförligt redan samma dag – innan man glömmer!

 

   
Tankekarta

En populär anteckningsmetod är en s k tankekarta (mind-map) där man utgår från ett centralt nyckelord och sedan bygger vidare på detta. Du ringar in detta ”huvudbegrepp” i mitten av ditt papper och fäster sedan tankarna på linjer utifrån centrum. Skriv helst bara ett ord på varje linje och sedan kan du låta dessa linjer förgrena sig i andra linjer med begrepp som du tycker hör ihop för att sedan växa vidare i olika underavdelningar. Du kan också välja att låta en bild istället för en text representera ett begrepp. Både när det gäller tankekarta och övriga anteckningsmetoder, så är det bra att använda sig av färger och bilder, eftersom man då även stimulerar sitt bildseende.

 

Klicka på spelaren nedan (klicka 2 gånger på "pilknappen") om du vill få texten uppläst.

 

Bakåt