Lärstilar

Vi lär oss alla på olika sätt. En del föredrar att lyssna på lektionerna, andra vill läsa själva och några behöver diskutera med andra för att lära sig riktigt ordentligt. Även om man föredrar en metod framför de andra, så är det bra om man varierar sin inlärning. Man kan lyssna och skriva på lektionen och sedan renskriva sina anteckningar. Kanske har man redan läst stycket i boken, som behandlar ämnet, som tas upp på lektionen eller så gör man det efteråt för att förstärka det man har pratat om under lektionstid. Något som är väldigt bra är om man bildar studiegrupper, för där kan man träffas och diskutera och få nya idéer och tankar av varandra, som man sedan kan bygga vidare på när man sedan sitter själv hemma och läser.

Reflektera själv över vilken inlärningsstil du har.

 

Visuell

Auditiv

Kinestetisk

Visuell inlärningsstil innebär att man använ-der synen för att inhämta information. Den visuelle lär sig bäst genom att läsa och titta på bilder. Han eller hon antecknar noggrant, har bra textminne och är ofta ordningsam.

Tips för studierna:

 • Använd diagram, bilder, tabeller och symboler i dina anteckningar. Varför inte en mindmap (tankekarta)?
   

 • Rita egna bilder som kan hjälpa dig att få associationer och underlätta inlärningen.
   

 • Använd stora pappersark och färg-pennor för dina anteckningar. Sätt upp dem på väggen eller någon annanstans där du ofta kan se dem. Varför inte på kylskåpet?
   

 • Använd din fantasi för att skapa inre bilder.
   

 • Skriv ner det viktiga. Om du inte förstår, be läraren att få skriftliga instruktioner/förklaringar eller att visa var du kan hitta informationen i boken/stencilen eller på Internet.

 

Auditiv inlärningsstil innebär att hörseln är det viktigaste redskapet när man ska lära sig något. När man lyssnar minns man allra bäst och det är då man lär sig. Därför är det bra om den som är auditiv utnyttjar alla tillfällen att höra information och fakta.

Tips för studierna:

 • Var med på de lektioner som ges. Var gärna förberedd och ställ frågor till läraren.
   

 • Ordna studiegrupper tillsammans med några studiekamrater där ni disku-terar kring det ni läser.
   

 • Spela in viktig information på band eller CD. (Det finns bra program på Internet där du kan spela in på datorn).
   

 • Läs högt.
   

 • Om du pluggar ensam kan du faktiskt tala högt för dig själv.
   

 • Be någon förhöra dig eller förhör dig själv.

Kinestetisk inlärningsstil innebär att man an-vänder hela kroppen och alla sinnen för att lära. Den kinestetiske lär sig alltså bäst genom att göra saker eller att samarbeta med andra. En kinestetisk person har ofta ett tydligt kropps-språk, gestikulerar mycket och kopplar ihop inlärning med sina känslor.

Tips för studierna:

 • Anteckna gärna nyckelord och rita bilder för att illustrera vad som sägs.
   

 • När du repeterar, rör gärna på dig och prata högt för dig själv. Varför inte spela in det du ska lära dig och ta en prome-nad, samtidigt som du lyssnar.
   

 • Diskutera kring det du läser tillsammans med några studiekamrater.
   

 • Gör praktiska experiment eller fältstudier. Du kan också rita eller bygga upp model-ler kring det som du ska lära dig.
   

 • Glöm inte att ta pauser och rör mycket på dig under dina studiepass.
   

 • Använd alla dina sinnen (syn, hörsel, doft, smak) när du ska lära in – hitta på korta historier, med mycket detaljer, kring det du studerar.

Klicka på spelaren nedan (klicka 2 gånger på "pilknappen") om du vill få texten uppläst.

 

Bakåt