Utgå från dig själv!

Lärstilstest
Vilken är din lärstil?
Besvara följande frågor genom att ringa in siffran som föregår ditt svar:

1. När du hör musik, brukar du sjunga med eller stampa takten?
Aldrig
Mycket sällan
Ibland
Ofta
Hela tiden

2. Kan du sjunga i kör?
Inte alls
Lite grann
Bra
Mycket bra
Strålande

3. Är du praktisk?
Inte alls
Lite grann
Bra
Mycket bra
Strålande

4. Tycker du om att röra på dig?
Inte alls
Lite grann
Ja
Ja, verkligen
Det bästa jag vet

5. Är du bra på att läsa kartor, tabeller och diagram?
Inte alls
Lite grann
Ja
Ja, verkligen
Det bästa jag vet

6. Gillar du att hålla på med siffror, t ex att göra budget?
Inte alls
Lite grann
Ja
Ja, verkligen
Det bästa jag vet

7. Tycker du om att inreda; föreställa dig möbler, modeller och färger?
Inte alls
Lite grann
Ja
Ja, verkligen
Det bästa jag vet

8. Brukar du rita eller måla?
Aldrig
Någon enstaka gång
Det händer
Ofta
Nästan jämt

9. Gillar du att läsa och skriva?
Inte alls
Lite grann
Ja
Ja, verkligen
Det bästa jag vet

10. Är du bra på att hålla tal och argumentera?
Inte alls
Lite grann
Ja
Ja, verkligen
Det bästa jag vet

11. Har du vänner som du känt under en lång tid?
Inte någon
Några
Ganska många
Många
Väldigt många

12. Tycker du att du är diplomatisk?
Inte alls
Lite grann
Ja
Ja, verkligen
Strålande

13. Känner du dig själv och vet vad du vill?
Inte alls
Lite grann
Hyfsat
Ja, mestadels
Alltid

14. Har du lätt att fatta personliga beslut om utbildning, jobb och relationer?
Inte alls
Lite grann
Hyfsat
Ja, mestadels
Alltid

15. Tycker du om att pyssla med växter och djur?
Inte alls
Lite grann
Ja
Ja, verkligen
Det bästa jag vet

16. Tycker du om att uppleva och studera naturen?
Inte alls
Lite grann
Ja
Ja, verkligen
Det bästa jag vet

 

 


Modul 2:
”Resultat - din lärstil”

Nedan ser du resultatet av dina svar. Högre poäng desto bättre. Det/de bästa resultaten är din lärstil.

 
Musikalisk - 0p
- Lyssna till musik under arbetet.
- Försök om möjligt att använda musik, rytmer och icke-verbala ljud i ditt arbete, t ex genom att ”rappa” eller ordna ord rytmiskt
 

 
Taktil-kinestetisk - 0p
- Rör mycket på dig.
- Lär dig genom fysiska aktiviteter, t.ex. genom att spela in på band och ha på i lurar när du joggar, kör bil eller städar.
- Jobba i din egen takt.
- Delta i utflykter och exkursioner eller gå och utforska själv.
- Utgå från dina egna frågor och ta reda på svaren.
- Sök en personlig förklaring till varför du ska lära dig just detta, och vad det innebär att kunna det.
- Bygg modeller.
- Använd rollspel.
- Forma saker med händerna genom att t ex klistra och klippa.
- Ha något i handen medan du läser eller lyssnar, t ex stresskulor
- Använd datorer, skrivmaskiner, miniräknare och andra maskiner
- Gör utställningar
 
Logisk-matematisk - 0p
- Resonera logiskt kring problem och använd siffror och mönster.
- Arbeta med kartor och diagram.
- Sätt upp slutdatum för uppgifterna.
- För loggbok/journaler
- Gör ”att göra”-listor
 
Visuell-spatial - 0p
- Rita och illustrera och använd färgpennor när du stryker under.
- Använd tankekartor.
- Konstruera spel av olika slag.
- Ordna din arbetsplats med möbler och färger som du tycker om.
- Använd datorn.
- Skriv av sådant läraren skriver på tavlan.
- Läs högt för dig själv.
- Be att få skriftliga instruktioner.
- Se filmer och tv-program om sådant du vill lära dig.
 
Språklig - 0p
- Använd språket på olika sätt, lyssna, skriv, läs, lös korsord, argumentera och diskutera.
 
Social - 0p
- Samarbeta med andra och dela med dig av kunskap. Arbeta i studiegrupper, med en studiekamrat eller skaffa dig en mentor.
 
Intuitiv - 0p
- Du känner dig själv och kan använda dina svagheter och styrkor.
- Se till att du har en arbetstakt som passar dig, men glöm inte bort att mycket lärande sker i samarbete med andra.
 
Naturalistisk - 0p
- Du tycker om att lyssna, iaktta och kategorisera.
- Du trivs utomhus, och försök att ordna dina studier i form av vetenskapliga experiment, gärna i naturen.
- Ordna din arbetsplats med växter och gärna djur.