Andningen

 

Andningsorganen:

http://www.edu.laholm.se/~lagaholmsskolan/kbank/NO/BIOLOGI/manniska/andning/andorg.htm

 

http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=18386

 

Luftvägar:

http://www.pfizer.se/Sites/PfizerSE/Templates/Extension____1669.aspx

 

http://astma-allergi.se/luftvagarna/

 

Kol:

http://www.slmf.se/kol/

 

http://www.kol.se/

 

http://www.levamedkol.se/

 

Astma

Astmaskolan:

http://www.astma.com/

 

Andningsfunktionen är livsviktig och den har stor betydelse för att hela kroppen får en normal syresättning.

 

Bearbeta och lös:

MEDICINSK GRUNDKURS 1
 1. Vilka är andningsorganen? Rita en bild och ange de olika delarna och ange även vad delarna har för funktion/uppgift.
 2. Redogör för hur andningen regleras
 3. Hur reagerar kroppen på syrebrist?
 4. Vilka organ är speciellt känsliga för syrebrist?
 5. Hur sker gasutbytet i lungorna?
 6. Hur regleras talet?

 

MEDICINSK GRUNDKURS 2

 1. Redogör för hur andningsorganen samarbetar med övriga organsystem. Ge även exempel på hur olika sjukdomssymtom uppstår i de olika organen vid syrebrist.
 2. Vilka följder kan en ansamling av koldioxid i blodbanan medföra? Vid vilka sjukdomstillstånd ser man detta?.
 3. Kan du ge exempel på andra faktorer (sjukdomstillstånd) som kan försvåra syresättning till kroppens olika vävnader?

 

 

Sjukdomar i andningsorganen

Andningen regleras automatiskt från andningscentrum i hjärnan. Det är viktigt att ha kunskap om sjukdomar i andningsorganen eftersom andningen är livsviktig. Både en väl fungerande in- och utandning har stor betydelse. Sjukdomar i luftvägarna och lungorna påverkar samtliga organ i kroppen. Skador och sjukdomar i hjärnan kan påverka andningsfunktionen. Andra faktorer som kan påverka andningen är hjärtfunktion.

 

Bearbeta och lös:

MEDICINSK GRUNDKURS 1

 1. Vad avser man med lungkomplikationer?
 2. Vilka personer förutom äldre och små barn är mottagliga för
 3. förkylningar?
 4. Vilka råd ger du till en person som har gått med en förkylning en längre tid?
 5. Vad bör man tänka på om man misstänker att en person har en lunginflammation?
 6. Beskriv orsak, symtom och behandling till KOL
 7. Beskriv orsak, symtom och behandling av Astma

 

MEDICINSK GRUNDKURS 2

 1. Synen på astma har förändrats de senaste åren. I dag diagnostiseras flera personer som astmatiker. Vad är orsaken till detta?
 2. Hur påverkas lungfunktionen av det normala åldrandet
 3. Du kanske röker själv eller känner någon som röker? Att rökning är största orsaken till lungcancer känner de flesta till. Hur många tror du känner till sjukdomen KOL? Vad skulle man kunna göra för att sprida kännedom om själva sjukdomen? Tror du att det skulle påverka dem som röker att sluta?
 4. Hur påverkas patienten psykiskt, fysiskt och socialt vid KOL?

 

Självskattningstest:

http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=65383&courseid=0&sound=on&preview=false

 

http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=65385&courseid=0&sound=on&preview=false

 

http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=65387&courseid=0&sound=on&preview=false