Överraska Två

Spinner vidare med Ann-Margrets inlägg.

Överraskning stimulerar på alla vis. Micke Gunnarsson (följ han på FB om du är inne där) har en massa goa historier om överraskningar.  Vi behöver glädjas. Känna lust - barn idag lär sig Minecraft av LUST - hur kan skolan tillvara och lära av det?

Per Bernemyr och Kristina Westlunds föreläsning (bok Förskola i rörelse och förändring) var mycket givande kring hur vi sätter barn i situationer som stimulerar deras nyfikenhet och därigenom deras lärande,

Det behövs en intellektuell rörlighet hos förskolepersonalen kombinerat med mod att handla. ALLA måste omfattas av detta, ansvaret kan inte hänskjutas till en förskolechef eller en pedagogista.

Ställa oss frågan:

  • Har vi en verksamhet som gör en läranderesa från barn-minus till barn-plus? Pedagogen vet, men inte barnet? VI kan och hänvisar till lärandemålen, (learning study).
  • Har barnet med sig en fråga som i mötet med pedagogen gör resan till tre frågor? (Ped dokumentation).

Det måste finnas en balans i detta! En balans mellan att tillföra till barnen eller ta ett steg tillbaka.

Vad är det här? Kan säga med positiv ansats (betoning på här) eller med en negativ ansats (betoning på är)

Koppling till digitala verktyg? De kan överraska, de skapar lust. Vi njuter när vi utsätts för något utmanande och positivt (dopaminet!)

Publicerad den 29 april 2016 av Karin Maria Hedlund
Tillbaka

Bloggarkiv

Kategorier

Beskrivning

Förskolans IT-råds blogg som vi startade upp i samband med SETT-mässan april 2016. 

Här samlar vi framöver idéer, erfarenheter, synpunkter etc - hör av dig till någon av oss skribenter om du vill publicera ett inlägg.

Prenumerera gärna!

Välj en bild eller fil från din dator och klicka sedan ladda upp. Största möjliga filstorlek är 200 megabyte

Kunde inte ladda upp eftersom ingen fil är vald!

Sökningen använder Google bildsök för att söka bland bilder som är uppmärkta med Creative Commons eller liknande licens. När du använder en bild läggs en länk till bildens källa in vid bilden.

Prenumerera på bloggen via e-post

Totalt 70785 besök

15706 besök sen senaste blogginlägget
Smygtitt på nya blogg-gränssnittet

Kopiera länk

Tryck Ctrl+C eller högerklicka på länken och välj "Kopiera".

Väntar på svar
Användaren kan inte prata just nu.