REturen - kreativt återvinningscenter

REturen är ett kreativt återvinningscenter som samlar restmaterial från samhället. Det är en plats för hållbarhet, kreativitet, inspiration, teknik och delande mellan människor. REturen är ett initiativ från Sektor utbildning på Norra Hisingen, Göteborg och drivs som projekt med pengar från Miljöförvaltningen, Göteborgs stad och kommer finnas till för de 33 förskolor och 19 skolor som finns på Norra Hisingen.
 
Anna Hedèn - projektledare, och Pia Börjesson - verksamhetsutvecklare IKT, berättar om arbetet på REturen. Deras berättelse tar oss från uppstarten till vart de befinner sig idag, "Mycket tid och arbete har gått till att skapa kontakter.".
 
”Vi "lever" på skräp."
 
Grunden för REturen är Hållbar utveckling. Stort fokus ligger på miljö och dess betydelse på lärande - Vad är ett läromedel och vad är ett material? Vad kan materialet bli? På REturen återanvänds rest- och spillmaterial i kreativa processer, skräpet blir nånting annat. De hämtar och använder material som ska kasseras, "Det är viktigt att förklara för de vi vill ha ett samarbete med att materialet vi önskar är sådant som de ändå ska kasta." 
 
Anna och Pia berättar att de samverkar med andra verksamheter förutom de som skänker material till REturen. De berättar att de "bygger över verksamheterna". Ett exempel på detta är deras samarbete med den daglig verksamheten. Deras vision är att REturen ska vara en mötesplats för alla åldrar med frågeställningen om, "Hur blir vi nyttiga för varandra?".
 
"I arbetet med REturen som mötesplats ville vi också tillsammans med förskolorna och skolorna möjliggöra att barnens och elevernas kompetenser, tankar, önskningar och drömmar blir synliga i och får möjlighet att påverka samhället. REturen ska bli en plats att dela våra erfarenheter med varandra och skapa nya tillsammans samt att överbrygga uppdelningar mellan människor och verka för förskolan och skolans gemensamma värdegrund. Tillsammans kan vi ta ett större ansvar för hållbar konsumtion och ta tillvara och återbruka material som kan få nytt liv i våra barn och elevers händer. REturen önskar också skapa större medvetenhet hos alla som möter oss kring gifter i vår vardag och hur vi kan förhålla oss till dem.  I slutänden kanske vi tillsammans kan få ner konsumtionen för våra förskolor och skolor och med hjälp av återvinningsmaterial och kreativa lösningar på lärmiljöer. Hållbarhet i både tanke och handling."
Källa: https://kreativareturen.wordpress.com/hallbar-utveckling/      2016-05-01
 
 
 
REturen tänker att de vill vara en mötesplats för dialoger och utforskande av hållbarhet, konstnärliga och pedagogiska frågor. Detta tillsammans med teknik och digitala verktyg. REturen ska vara en plats för utveckling av kreativa processer och konstnärlig verksamhet. REturen ser sig som en del av Makerkulturen. I Makerkultur står skapandet i fokus med avstamp i slöjd-, hantverks- och uppfinnartraditionen, samtidigt som den anammar modern teknologi. Med hjälp av rest- och spillmaterial och digitala verktyg blir REturen en plats där människor träffas för att utforska och skapa tillsammans. De menar även på att digitala verktyg även är ett material och inte bara ett verktyg.
 
De på REturen funderar mycket över vilket tillägg som REturen kan vara? I dag kan olika verksamheter hämta material och inspiration hos REturen. Verksamheterna "betalar tillbaka" i form av dokumentation – Vad hände, varför hände det och hur blev det? REturen vill fungera som ett Torg där det delas och lärs tillsammans.
 
 
"På REturen är vi lite av allt möjligt – säger man att man är något så försvinner något annat."
 
 
 
/ Ingela Åström, Spira förskola
 
 

 

Publicerad den 28 april 2016 av Ingela Åström
Tillbaka

Bloggarkiv

Kategorier

Beskrivning

Förskolans IT-råds blogg som vi startade upp i samband med SETT-mässan april 2016. 

Här samlar vi framöver idéer, erfarenheter, synpunkter etc - hör av dig till någon av oss skribenter om du vill publicera ett inlägg.

Prenumerera gärna!

Välj en bild eller fil från din dator och klicka sedan ladda upp. Största möjliga filstorlek är 200 megabyte

Kunde inte ladda upp eftersom ingen fil är vald!

Sökningen använder Google bildsök för att söka bland bilder som är uppmärkta med Creative Commons eller liknande licens. När du använder en bild läggs en länk till bildens källa in vid bilden.

Prenumerera på bloggen via e-post

Totalt 70737 besök

15658 besök sen senaste blogginlägget
Smygtitt på nya blogg-gränssnittet

Kopiera länk

Tryck Ctrl+C eller högerklicka på länken och välj "Kopiera".

Väntar på svar
Användaren kan inte prata just nu.