Med luppen på verksamheten Maria Eriksson

Marie är förskollärare och pedagogisk ledare i en grupp med 1-3-åringar på Svejserdalens förskola i Mölndal. Hon arbetar också med förskoleutveckling inom Lackarebäcks förskolor där Svejserdalen ingår.
Hon har släppt sin femte bok "Med Luppen på verksamheten Att systematiskt utveckla förskolans arbete"
 
Vem gör vi kvalitetsutvärderingen för? är en av hennes frågor. Vad står kvalitet för, viktigt att vi i verksamheten talar om kvalitet och vad det innebär för oss i vår verksamhet. Eftersom det  är många aktörer, politiker tjänstemän, chefer och andra pedagoger med skilda idéer så finns en risk att intentionerna med kvalitetsarbetet krockar.  Om man inom en kommun kan skapa forum och tid för att mötas kring kvalitetsfrågor läggs en god grund för ett förbättringsarbete i förskoleverksamheterna. 
 
Kvalitetsutveckling består av olika delar
    • Att omsätta förskolans läroplan i praktiken. Hur vi arbetar med olika målområden. -når vi upp till det läroplanen anger?
    • Identifiera verksamhetens utvecklingsområden -finna förbättringsåtgärder.
    • Utveckla arbetsformer. (t.ex. förhållningssätt)
 Avslutar med två bilder 

 
 

Jag tyckte detta var så intressant så jag köpte boken.

 

Publicerad den 28 april 2016 av Ylva Hedkvist Hansen
Tillbaka

Bloggarkiv

Kategorier

Beskrivning

Förskolans IT-råds blogg som vi startade upp i samband med SETT-mässan april 2016. 

Här samlar vi framöver idéer, erfarenheter, synpunkter etc - hör av dig till någon av oss skribenter om du vill publicera ett inlägg.

Prenumerera gärna!

Välj en bild eller fil från din dator och klicka sedan ladda upp. Största möjliga filstorlek är 200 megabyte

Kunde inte ladda upp eftersom ingen fil är vald!

Sökningen använder Google bildsök för att söka bland bilder som är uppmärkta med Creative Commons eller liknande licens. När du använder en bild läggs en länk till bildens källa in vid bilden.

Prenumerera på bloggen via e-post

Totalt 70967 besök

15888 besök sen senaste blogginlägget
Smygtitt på nya blogg-gränssnittet

Kopiera länk

Tryck Ctrl+C eller högerklicka på länken och välj "Kopiera".

Väntar på svar
Användaren kan inte prata just nu.