Hela vär(l)den finns i förskolan – Von Bahrs

Von Bahrs förskola består av två enheter, lilla (1-3 år) respektive stora (1-5 år). Förskolorna är belägna vid Von Bahrs skola i nordöstra Uppsala. Förskolan hämtar sin inspiration av Reggio Emilia i Italien.

 

Deras profil är: Natur, miljö och teknik, med visionen: Se det stora i det lilla.

Verksamhetsidé: Tryggt och meningsfullt. Olika men lika värde.
 
 
Von Bahrs förskola hämtar inspiration från Reggio Emilia i Italien och de tänker stimulerande miljöer ute och inne. Deras verksamhet är värdebaserad, det vill säga de har gemensamma värdeord som ska genomsyra innehåll och organisation: samhörighet, demokrati, mångfald, tillit och nyfikenhet. 
 
Vårt möte med vär(l)den – likheter och olikheter.
 
Von Bahrs förskolan lägger vikt vid kulturell likabehandling och anser att förskolan ska präglas av de barn som finns i verksamheten. Det handlar om inkludering – alla inkluderas oavsett behov med likvärdiga förutsättningar för lärande. De har valt att fokus på interkulturellt förhållningssätt – våra förutsättningar är en resurs att bejaka och ta till vara.
 
"Barnen av idag är digitala därför måste även vi vara digitala."
 
Att möta vär(l)den med de digitala verktygen – ”Man skriver www så kan man resa vart man vill.” Vi skapar sammanhang för undersökande. Hur förändra lek via digitala verktyg?
 
Hur fyller vi de digitala verktygen med våra värden?
 
Von Bahrs förskola har gett de digitala verktygen ett innehåll för det digitala utforskande via stödorden: Upptäcka, undersöka, uppleva, utforska, uttrycka, och menar på att det handlar om hundraspråkligt utforskande. Deras digitala verktyg är medvetet utvalda för att göra tillägg. Strömmande media blir underlag för reflekterande och de använder digital verktyg för att förändra rummet. 
 
 
 
 
 
/ Ingela Åström, Spira förskola

 

 

 

Publicerad den 28 april 2016 av Ingela Åström
Tillbaka

Bloggarkiv

Kategorier

Beskrivning

Förskolans IT-råds blogg som vi startade upp i samband med SETT-mässan april 2016. 

Här samlar vi framöver idéer, erfarenheter, synpunkter etc - hör av dig till någon av oss skribenter om du vill publicera ett inlägg.

Prenumerera gärna!

Välj en bild eller fil från din dator och klicka sedan ladda upp. Största möjliga filstorlek är 200 megabyte

Kunde inte ladda upp eftersom ingen fil är vald!

Sökningen använder Google bildsök för att söka bland bilder som är uppmärkta med Creative Commons eller liknande licens. När du använder en bild läggs en länk till bildens källa in vid bilden.

Prenumerera på bloggen via e-post

Totalt 70983 besök

15904 besök sen senaste blogginlägget
Smygtitt på nya blogg-gränssnittet

Kopiera länk

Tryck Ctrl+C eller högerklicka på länken och välj "Kopiera".

Väntar på svar
Användaren kan inte prata just nu.