RAS-gruppen

HEJSAN

Då årsmötet är en naturlig tid för personer i olika arbetsgrupper att avsäga sina uppdrag har jag gjort detta i mars månad som ansvarig för RAS gruppen, Lathunden, Belgarweb samt Registeransvarig. 

Allt är överrapporterat och skickat till nya styrelsen enligt styrelsebeslut.

Resterande av RAS-gruppen finns kvar och jag önskar dem lycka till i det viktigaste arbetet som finns för vår ras. Planering av rasens avelsstrategi.

Vänligen

Pia Robertsson

 

 

 

 

Publicerad den 3 april 2017 av AfBV Rasklubben

En tolkning av FCIs rasstandard. Hur bör denna tolkning se ut?

 

EN TOLKNING AV FCIS RASSTANDARD AV BELGARNA BÖR GÖRAS I SAMBAND MED RAS GENOMFÖRS PÅ SKKS REKOMENDATIONER I DERAS INSTRUKTIONSHÄFTE RAS.
HÄR NEDAN ÄR DELS FCIS RASSTANDARD, DELS EN TOLKNING AV DENNA.

 

VAD ANSER JUST DU OM DENNA TOLKNING.........

 

BRA ELLER INTE BRA.....

FÖR FRAM JUST DIN RÖST TILL RAS GRUPPEN VIA DENNA SIDA ELLER GENOM MAIL:  lathundenoregister@afbv.se

 

 

Uppförande/karaktär: Rasen skall vara vaksam och aktiv, mycket livfull och alltid redo till handling. Förutom sina medfödda anlag som vallhund har rasen också värdefulla egenskaper, som gör den till en utmärkt vakthund. Om så behövs, tvekar den inte att försvara sin husbonde. Rasen förenar alla de egenskaper man kan önska av en vall-, vakt-, skydds- och tjänstehund. Dess livliga och vakna temperament och dess självsäkra sinne, utan någon rädsla eller aggressivitet, skall avspeglas i kroppshållningen och det stolta och uppmärksamma uttrycket i de gnistrande ögonen. Man skall ha i åtanke ”lugn” och ”djärv” vid bedömning av rasen. Källa FCIs rasstandard.

 

Rasens ursprungliga användningsområdeRasen ursprungliga användningsområde var som vall- och vakthund. 
I nuläget tillhör rasen brukshundraserna. Vilket innebär att rasen Belgisk Vallhund är en arbetande hundras som är väl lämpad för de uppgifter som återfinns inom bruks/tävlingsprovens alla grenar (sök, spår, skyddsarbeten i olika former, lydnadsprov osv.) samt inom vallning.  Det är en mångsidig tjänste/servicehund såväl som aktiv familjehund.
Källa FCIs rasstandard.

 

Tillägg till samtliga rasstandarder:

Fel: Varje avvikelse från rasstandarden är fel och skall bedömas, i förhållande till graden av avvikelse. Samt hur denna avvikelse påverkan hundens hälsa, välbefinnande samt deras förmåga att utföra sitt traditionella arbete inom rasens användningsområde.

Diskvalificerande fel:

• Aggressiv eller extremt skygg hund.

 

Källa, SKK info häfte om avel

 

Med tanke på rasens användningsområde samt relaterat till SKKs avelspolicy* är området arbetsegenskaper självklart ett prioriterat område. Syftet är att säkerställa de värdefulla bruksmässiga egenskaperna som anses vara nödvändiga inom området. Dvs. inom bruks- och tjänstbarhetsarbetet.

”Svenska kennelklubbens avelspolicy: Svenska Kennelklubben ska medverka till utformningen av rasspecifika avelsstrategier samt: prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas bruksegenskaper och funktion samt samhällets krav.”


Vilka bruksmässiga egenskaper är rasen i behov av relaterat till deras användningsområde?

Vad är bra avseende rasens mentalitet och brukande egenskaper och därmed viktigt att bevara?

 

”Tolkning” av rasens karaktär

Rasens karaktär/bruksmässiga egenskaper är en ”dröm” då dessa två går hand i hand med rasens naturligt medfödda mentala egenskaper. Belgisk Vallhund är, genom dessa egenskaper, (som de ska besitta) brukbar för nästintill vilka uppgifter som helst. En Belgare är, med sin snabba uppfattnings- och reaktionsförmåga, goda handlingsförmåga, samarbetsvilja, en lättlärd hund med stor uthållighet genom sin sociala kamplust. En belgare visa intresse för självständigt arbete och koncentrationsförmåga vid enskilda arbetsuppgifter, vilket är en suveränitet för en hund i arbete. Belgare håller sitt huvudet högt och är en imponerande, stolt men lugn hund som ska skrida fram opåverkad av sin omgivning.


Vårt syfte är att eftersträva att bibehålla rasen BVs värdefulla och naturligt nedärvda egenskaper som på en och samma gång ger rasen sin oerhört allsidiga bruksmässiga egenskap, som ger sin hundägare både en bra arbetande hund och/eller en aktiv familjekompis full av humor och lekfullhet.

Alla dessa egenskaper tillsammans gör att rasen besitter en stor ”motor”, vilket gör att vi i aveln hela tiden, för att våra hundar ska må bra och få en bra balans i sitt vardagliga liv bör prioritera föräldradjur med stabila ”nerver” för hunden ska få bästa möjliga mentala och fysiska hälsa.

 

Hur fungerar dessa brukande egenskaper i arbete?

Vad kan bli bättre hos rasen?

Vad gör en Belgisk Vallhund till just en ”Belgare

En belgare svarar snabbt på retning, alltid redo till handling, alert, livfull, lyssnar snabbt på föraren. Tanke och handling går i ett. Detta gör Belgaren utmärkt i arbete som kräver snabb reaktionsförmåga, som vallning, bruksarbete, övriga tävlingar samt inom tjänsteverksamhet.  

Belgarens vaksamhet gör den till en god vakthund. Den är uppmärksam på allt i sin omgivning, sover gärna med ”ett öga öppet”. Sitter gärna och kollar över ”nejden” så allt är som det ”brukar” vara. Den registrerar snabbt och meddelar varje förändring genom att larma. 


Belgaren är humoristisk och lekfull, vilket gör att rasen alltid svarar upp och är redo för en lek eller när ett tillfälle så erbjuds. Att använda hundens humor och lekfullhet är ett utmärkt sätt att förstärka hundens förmågor och uthållighet i arbete. Är vår ras ”motor”. Ur belöningssynpunkt har lekfulla, orädda, jaktintresserade, nyfikna o främlingsvänliga hundar större chans att lyckas på bruksprov.

 

Belgarna har en stor disposition för att gripa, hålla fast samt erövra föremål i leken. Detta är en utmärkt egenskap inom tävlingsvärlden respektive grenar då förmågan att gripa/hålla fast olika föremål i munnen är viktigt. Det är också pga. belgarens snabba reaktionsförmåga och det fina gripandet/fasthållandet med en bra balanserad av- och på knapp de utmärker sig inom de olika skyddsgrenarna. 

En belgare som inte aktiveras av sin ägare kan mycket väl ta saken i ”egna händer” och aktivera sig själva på diverse mer eller mindre trevliga sätt. Det är med andra ord inget fel på handlingsförmågan. Bruksmässigt medför detta att hunden själv kan ”ta tag i” och lösa sina arbetsuppgifter.


Nyfikenheten är stor hos Belgaren. Sticker ägaren in huvudet i ett skåp, ja då ska hunden också in och ”kolla läget”. Belgaren kan komma långt i sitt liv på sin stora nyfikenhet. Att vara nyfiken kan överbrygga problem i hundens vardagliga liv, om det finns rädsla/avståndstagande för något. Stor nyfikenhet är en stark drivkraft som även kan användas under inlärning av bruks/arbetsmoment.

 

Belgaren är självsäker och utan rädsla. Rasen är med sin självsäkerhet och en orädda attityd, en stolt hund med högt hållande huvud och gnistrande ögon. Detta gör den till att vara en suveränitet i olika sociala miljöer som ställer stora krav på hundarna. Att den kan och har modet för olika påfrestningar, såsom påverkan av ljud, olika golvunderlag, metallföremål att bära som den utsätts för inom de bruks/arbetetsmoment

 

Uthållighet är en värdefull egenskap som våra Belgare besitter. De är beredda att jobba aktivt och länge för att få sin belöning. Den har i sitt brukande arbete uppvisat stor uthållighet och en bra ”motor”. I arbete ger inte Belgaren upp utan istället ”lägger den i en högre växel” för att lösa sin arbetsuppgift, vilket ger en bra arbetskapacitet/arbetsuthållighet.

 

Anpassningsförmågan hos Belgaren är viktig då den visar att de svarar med lagom intensitet på retningarna, det vill säga visar att de har förmåga att anpassa. eftersom de är alerta och svarar snabbt med en hög intensitet är det ju också viktigt att kunna svara med låg intensitet när det så behövs. Som vid framåtsändnadet, stegen.

 

Belgaren har bra koncentrationsförmåga då de har en förmåga att fokusera på en uppgift/snabbt därefter skifta fokus till en annat uppgift på ett bra sätt.

 

En Belgare på gångtur springer gärna i cirklar runt sin förare eller andra med på promenaden som kan hänvisas till deras vallningsegenskaper.

 

 

Karaktärsegenskaper: Rasen BV skall uppträda med en stolt hållning, lugnt och modigt, med en tydlig av och på knapp. Opåverkad av omgivning och ljud. Men ändock ständigt redo för handling med sin genom sin humor och livfulla lek.

 

Dessa samlade egenskaper är i relation till varandra viktiga att balansera rätt......
Då;

  • Samma hund ska vara livlig, alert men samtidigt lugn och koncentrerad.
  • Samma hund ska vara vaksam, men samtidigt eftertänksam.
  • Samma hund ska ha mod att försvara sin ägare, men ändå inte fatta ett förhastade beslut.

 

 

För att alla dessa egenskaper ska balanseras upp på ett bra sätt i vårt och hundens vardagliga liv samt ur djurskyddssynpunkt är BRA NERVER ett måste. Att hunden är socialt trygg, orädd och nyfiken med ett bra grip- och lekfullhet.

 

Publicerad den 19 januari 2017 av AfBV Rasklubben

Anmälan till FMBB

 

En liten påminnelse om anmälan till att få deltaga på FMBB 2017 går ut den 31december.

Anmälan görs på Afbv's hemsida.

 

http://afbv.se/AK_prov/Masterskap/fmbb.html

 

 

Publicerad den 28 december 2016 av AfBV Rasklubben

Bloggarkiv

Beskrivning

Rasklubben för Belgisk Vallhunds revidering av RAS

 

Logga

Revidering av RAS

Respektive specialklubb (SBK) ansvarar för att dess rasklubbar utvärderar och reviderar sina RAS. AfBV arbetar nu med detta och vi lägger löpande upp information på denna bloggplats för att du som medlem ska kunna följa arbetet och komma med "input", glada tillrop och bra förslag.

Vi förutsätter att alla håller en god ton och att alla förutsätter att alla har en positiv avsikt med sina inlägg. Oskyldig       

Den reviderade versionen av RAS ska så småningom sändas till SKK/AK för fastställan även om förändringarna är små.

AfBVs styrelse godkänner RAS, skickar den sedan vidare till aktuell specialklubb som godkänner RAS och skickar därefter in den reviderade versionen till SKK/AK, som utser granskare som skriver ett utlåtande och föreslår fastställan eller återremittering.

Välj en bild eller fil från din dator och klicka sedan ladda upp. Största möjliga filstorlek är 200 megabyte

Kunde inte ladda upp eftersom ingen fil är vald!

Sökningen använder Google bildsök för att söka bland bilder som är uppmärkta med Creative Commons eller liknande licens. När du använder en bild läggs en länk till bildens källa in vid bilden.

Prenumerera på bloggen via e-post

Totalt 41550 besök

24634 besök sen senaste blogginlägget
Smygtitt på nya blogg-gränssnittet

Kopiera länk

Tryck Ctrl+C eller högerklicka på länken och välj "Kopiera".

Väntar på svar
Användaren kan inte prata just nu.