Vi kopplar samman människor och digitala lärresurser

Välkommen att använda Learnify tillsammans med dina elever för att kommunicera, skapa och dela digitalt. Här kan du samarbeta med kollegor över hela landet för att ta fram världens bästa digitala lärresurser.

“Tillgängligt och användarvänligt! Bra forum med mycket material”

“Learnify har inspirerat till att använda digitala verktyg ännu mer än tidigare”

“Ett spännande och användbart verktyg som underlättar i vårt dagliga arbete”

“Learnify är mötesplatsen i en modern skola”

Intensiv satsning på läsande ger resultat!

Eleverna på Minervaskolan läser via Elibu och Learnify!

Läs mer »

Problem med att skapa gratiskonto

Tyvärr har vi haft problem med vår funktion för att skapa gratiskonto. Det har inneburit att anmälningarna helt försvunnit. Nu så är problemet åtgärdat men om du anmält dig innan 1/4 och inte fått svar så fyll i formuläret på nytt eller kontakta oss på info@learnify.se så åtgärdar vi det så snart som möjligt.

Läs mer »
×
×
×
×
×
×